Details

Kubinyi Tamás beszélgetése Halász Józseffel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

5 hozzászólás

 • Nem semmi volt!Erre kértem Horkovics Úr!Ide kell tenni az energiáját!Szótam,szótam!Elmondta a pártoskodást!Szótam,szótam,két hete.Köszönöm.az adást.Ezt úgy hívják,műsor!!!!!!!Még többet belőle!!!!Plusz aBrazil Magyar címeres karnevál,Lehengerlő!Ezt tovább,hogy PIO atyának,igaza legyen!

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  Aktuális röpirat a a háborús gyújtogatók ellen,
  NTK Horváth Sándor: A vissza a gyökerekhez c. kéziratból:
  A MAJOM VILÁG KÜLDETÉSE

  A semmi képe tovább rajzolódik,
  Oly arcon, melyről azt hittük a való –
  Él frissen -, emléke csirázik bennem:
  Királyi rongy a Habsburg ágytakaró.

  Még én is cipeltem a vélt keresztet,
  Ám vak fal lett azóta minden ideál,
  Kit a történelem szélnek eresztett?
  Nem lesz király, az utolsó után –
  :
  Betelt az Átok, feldőlt a pohár.

  Most Gellért árnya hull a holdvilágra,
  Mint sebzett madár égi röpte, száll
  Repesve, egymagában ágról-ágra –
  Szája véres, a bosszú megsebezte,
  S lökte a hióbot éj-verembe.

  Egy ifjú pap állt házunk udvarában,
  Száján oly édesen szólt a lélek,
  Hisz rabja volt az idő pápaságban,
  A láng-bigott hit igézetének.

  Aki Isten országát látta nőni,
  Felhőként égő hazánk fái felett,
  Nem önmagát, és egyháza romjait,
  S mert zörögtek ott a csontok szüntelen,
  Keresni indult poklok papi kínjait.

  És ez az Egyház ad erőt?
  Rabló, új vandálok ellen?
  Minden elpusztul: zeném, virágaim, hitem,
  Mint kékje vesztett ég, ha megfakul,
  Minden érték, szépség, már a porba hull?

  Újvilág vandáljai ante portas!
  És jön majd maga a részeg halál,
  Újra jön az Antikrisztus rémuralma?
  És a szentszék milyen szertartást kínál?

  Pusztult Dante, Puskin, Jeanne D’Arc,
  Radnóti, Petőfi és annyi más –
  Ám, hiába volt a szenvedés, halál?
  Ha nem javult meg mégsem a világ.

  Hol a trubadúr?
  Aki látta Róma pusztulását,
  A vakító szégyen tetanusz lázait?
  Ahol az ember-lét pokol,
  Esztelen kárhozat, és vad szadisztikum.

  Kereszttől keresztig árad a lélek:
  Apró vércsepp kövek kövesednek
  Kálvárián Jelet róva, fel a Hegynek –
  Az infernóban új világ született:
  A bűnbak megismerte a fegyvert –
  A máglyát, a jézusi szerepet,
  A titkos szabadkőműves jeleket –
  Novus ordó seclorum: Új világrend,
  Truman, árnya hullt a Földre:
  És két várost borított tűzözönbe –
  Örök stigma lett Emberárulása,
  A tébolyodott, torz majom ragálya,
  Atomhalált hozott a világra.

  Azóta együtt él bennünk minden,
  Istenáldás, és bűnös szellem,
  Fekete mágia és Lucifer,
  A mea culpa és a kegyelem,
  Rajtunk is múlik, ki jön fel a fényre,
  Kinek lesz erénye, reménye, újjászületése,
  A végtelen szenvedés tengerén –
  Ha végül eljön közénk a Fény,
  A feltámadás Jézus-ünnepén.

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  EU VILÁGVÉGE SZŐTTES

  Szendén pillog a pénzes Geréb,
  Most rasszizmusról fecseg,
  Trianon bűnét elfeledve,
  Rabolt földekért eped –

  Járkálj csak halálra ítélt –
  Nyomor és gazság téged éltet –
  Makulátlan itt a szegény,
  De igazságot kitől kérhet?

  Véren vett kincs az eszme,
  Nincs egyezség, nincsen alku,
  Csak heted íziglen gyűlölet –
  Károg sírunk felett a varjú.

  Vakoló testvér* lett a gaz,
  Ha kérdik, tévútra mutat,
  Port szórna könnyező szemekbe,
  S az aranyért pokolra menne.

  Eben gubát cserélt a múlt,
  Hazug megrontónk bűnre tanít
  Minden mi jó volt, porba hullt:
  A Föld elpusztítja fiait.

  Nincs már kiút, nincs bocsánat,
  Csak a szombat, ami fájhat.
  Kátyúba ragadt életünk,
  Elvesztjük, amit szeretünk,

  És íme, itt a vasárnap:
  Meghasonlottak a csillagok,
  A keresztfák könnyben áznak,
  Szégyenem, hogy tanúja vagyok!

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  Egy ország hagyományokkal való kapcsolata, fokmérője eredetének megőrzésére. A gyarmat-birodalmak fehér civilizációi Amerikától, Indiáig igyekeztek iskolákban átnevelni a bennszülöttek gyermekeit és elszakítani őket hagyományaiktól. Hasonló történt a Habsburg birodalomban is. A finn-ugor eredet ezt a célt szolgálta, melyről mára kiderült, hogy fikció. Iskoláinkban mégis ezt tanítják gyermekeinknek. Kinek az érdeke, hogy egy szégyenleni való hamis származást tanuljanak, a nagyszerű és igaz hősök helyett?
  Az új világrend cionista rendszere szemben áll a nemzeti törekvésekkel. Ez az 5. hadoszlop a pártokban, a Hit gyülekezetben és más egyházakban is jelen van. Tüntetéseket szervez az utcán Európai Úniós zászlók alatt. És horribile dictu, a világon egyedül hazánkban teszik utólag törvényessé a deviza elszámolás csalárd Banki uzsoráját.
  Velejéig korrupt kormányok és pártok stafírozták ki a csókosaikat, kivétel nélkül.
  Stigmatikus jel volt Ángyán J. eltávolítása a hatalomból, vagy az offshor cégek elleni törvény elmaradása. No és Borbély József kényszer gyógykezelése?! A a komcsi diktatúrát idézte fel az elmúlt évben.
  A polgárháború 1919-es patkány modellje már az ajtónk előtt kopog. Jó lesz az igaz, jó magyar embereknek felkészülni a legrosszabbakra, hogy megvédjék magukat…
  Azt hiszem, nem maradt más választás, mint