Details

Petőfi utolsó évei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 hozzászólás

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  ATILLA SZENT KORONÁJA
  https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1488545bc60f9724?projector=1

  Szent kartusod köt már kétezer éve
  Hű magyarjaidhoz ékes talizmán.
  Hiába tör éj, balsors nemzetünkre,
  Nélküled, bitorló, nem lesz itt király.
  Benned ég még az ősi hit visszfénye,
  Mély titok zár körül, és száz legenda.
  Mikor, hol készült szerencsénk edénye?
  Hű-, glóriás vágyak attribútuma.
  Ész, szív, virtus, képzelet, ős Napkelet
  Költészete, szépsége jött el veled,
  Bő örökséggel, távoli Szkytia.
  Ahol megszületett szittya nemzeted,
  S lettél Nimród magyarok híres fia,
  Levédi, Magna-Hungária ura…
  Atilla, Buda, Szent Arimátia
  Szellemi delejét őrzi még a pánt…
  Hát gyógyítsuk végre rontott Korpuszát!

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  NAP FIAI: SZIK ÉS MAG NÉPE
  – Üzenet –

  Fénykapuk nyílnak Ég és Föld között –
  Hosszan a tűzbe merengve
  Ne sírj székely-magyar –
  Hamar elmúlik a bánat fejed fölött:
  Szabadítsátok ki magatokat
  A kötelékből,
  Amit magatokra kötöztetek –
  Mammon kufár istenével.

  Ataízisz pálos, székely népe:
  Áradjon el rajtatok a fény –
  A Magura tündöklő napruhája,
  A magatokra öltött
  Idő végtelenében –
  Mi szívetekben él.
  Mert tudja meg az egész világ:
  Isten népe a fényből született,
  Ahogy Jézus is, a fény hercege –

  E nép Szabadságát, a Fennvaló Isten adta,
  És csakis ő vonhatja vissza!
  Nimrud Király Fény gyermekei!
  Erőtök és hitetek a fényből táplálkozik,
  Ősidők óta,
  A világ legősíbb, még ma is élő
  Székely-Mag népe:
  Ébredjetek fel az Úr dicsőségére –
  Őrizzétek szívetekben a szeretet igazságát.
  Nézzetek a fénybe, és új erőt kaptok,
  Mert a világ végezetéig, én veletek maradok.

  A NAP FIAI

  Vannak helyek a Földön, ahol szeret
  A Nap, és gyógyító sugara alatt
  Az emberi géniusz szárnyakat kap, –
  És szíve tudja, mit akar, ha keres:
  Ahol újjászülethet, azt a helyet!
  Testvéreket talál, pálos társakat,
  Érzi erejét – nevet, ha elakad –
  Legyint, magyar földön áll és nem rebeg,
  Nem kerget éretlen, dőre álmokat,
  A mesekönyvből sem tép ki lapokat,
  Jó sorsa harc, remény, Nimrud áldozat:
  Követi hitét, teremtő értelmét:
  Szépségét, igazát, a forrás helyét:
  Ahol Szövőszéken jár a Mindenség.

  FELTÁMADÁS: 2009
  Hommage Árva Vincze pálos atya

  Gyász vagyok és fájdalom Te nélküled:
  Heródes rendőre áll a Golgotán –
  Ki Pilátus előtt sem hajtott térdet –
  Hallga’ csak? – mit énekel Jézus király?
  Ne várj, míg lesújt rád a bűn haragja,
  Ne várj, míg meghal, ki érted szenvedett –
  Csak giz-gaz mag hullhat szikes talajra,
  Te, szívünk szentelt menhelyén, végzetes,
  Véres ég alatt, tanítod életed!
  Ezt a napot az Úr értünk adta –
  Örvendjünk hát és ujjongjunk rajta!
  Óh! Ne sirass engemet Jézus Anyja!
  Megőrzi hitünket Pálos papja.
  Gyász vagyok és árva, Atyám nélküled,
  Életünk s lelkünk feltámadásra vár –
  Olykor halkan kopog a szeretet,
  Mikor Jézus menti a lelkeket,
  A nemzet-pusztulás sápadt hajnalán –
  Mert a Szaturnusz roppant jegyben áll
  Már kinyúlt értünk a bosszú karja,
  Mária népe vérzik a Golgotán,
  Körötte jár, egy, éhes, farkas falka.
  Gyász vagyok és kín – Te Nélküled
  Szent Atyánk haldoklik a Barbakán –
  Ki Pilátus előtt sem vallott szégyent,
  Kérünk téged és a hét szentséget:
  Segíts népeden, Jézus király!
  Ezt a napot az Úr értünk adta –
  Örvendjünk hát és ujjongjunk rajta!
  Emeld fel szívünket szeretet –
  Amíg eljön közénk Nimrud Urunk,
  Higgyünk a szívünknek emberek!