Details

Hadjárat a magyar föld megvédéséért!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 hozzászólás

 • Szabó István László 7 évvel ago

  „A lánc végén

  Mi marad nekünk, a kilencmilliónak:
  Tűrés, csend és nyöszörgés? Éh, vagy fagy halál?
  Bennünket ki, dobott ki, a szemétdombra?
  Vagy tán gondolatainkon félelemrács
  virít és már ez itten, a nagy Kánaán?

  Ne higgye senki, hogy semmi sincs odaát!
  Ott nem munka a tett, szerető akarat,
  gondoskodás a sosem múló pillanat,
  s az emberi élet egy örök vívódás,
  test és lélek között lánc, kötés és oldás.

  Mert itt ostort fogott az ostoba, önön
  tükörképét zúzza apró darabokra,
  nem lát, csak törtet, küzd, – a jutalom örök:
  Bilincskalodában a végtelen óra,
  mely lelkét hivatott összeroppantani.

  Ne higgye senki, hogy nyomtalan tűnik el!
  A talpa nyomát őrzi, sírva a hangya,
  s ami fáj kilencmilliónak, sohasem
  múlik el nyomtalan. A poklok kapuja
  tátong, hív, átölel, magtalan gnóm atya.

  Mi marad nekünk, utánatok, zsarnokok?
  Isten kinyújtott keze. A világosság.
  A simogató szellő és a néma dob:
  Feszül arcunkon a bőr, utálatosság
  üti a ritmust, s táncol a kutyán a lánc.”

  Gavallér János

 • Hell Ildiko 7 évvel ago

  Pest, 1848. augusztus
  Petőfi Sándor

  A NEMZETHEZ

  Konduljanak meg a vészharangok!
  Nekem is egy kötelet kezembe!
  Reszketek, de nem a félelemtől;
  Fájdalom és düh habzik szivembe’!

  Fájdalom, mert düledék hazámra
  Uj viharnak közeledtét látom,
  És düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert
  Nem szakad le szemünkről az álom.

  Pillanatra fölriadt e nemzet,
  S szétnézett, mi zaj van a világban?
  És a másik oldalára fordult,
  S mostan ujra aluszik javában.

  Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
  Aki ott az elsők közt lehetnél,
  S kárhozatos lomhaságod által
  Mindig hátul és alant hevertél!

  Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
  Soha többé nem lesz ébredésed,
  S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
  Míg nevedet sírkövedre vésed!

  Föl, hazám, föl! százados mulasztást
  Visszapótol egy hatalmas óra,
  “Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!”
  Ezt írjuk föl ezer lobogóra.

  Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy
  Volt is, nem is a mienk az ország;
  Valahára mutassuk meg már, hogy
  Senkinek sincs semmi köze hozzánk.

  Vagy ha végzés, hogy el kell enyésznünk,
  Irtsanak ki hát ezen világból!…
  A haláltól, nem tagadom, félek,
  De csupán a becstelen haláltól.

  Haljunk meg, ha nem szabad már élnünk,
  Haljunk meg oly szépen, oly vitézül,
  Hogy azok is megsirassanak, kik
  Eltörölnek a földnek szinérül!

  Legyen olyan minden ember, mintha
  Zrínyi Miklós unokája volna,
  Harcoljon ugy minden ember, mintha
  Egyedül rá támaszkodnék honja!

  Oh de akkor, akkor nem veszünk el,
  Akkor élet és dicsőség vár ránk,
  Akkor saját örök birtokunk lesz,
  Ami után eddig csak sovárgánk.

  Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép!
  Lépj a síkra gyorsan és egyszerre,
  Mint a villám oly váratlanúl és
  Oly erővel törj ellenségedre.

  Hol az ellen, kérdezed? ne kérdezd,
  Mindenütt van, ahová tekintesz,
  S legnagyobb és legveszélyesebb az,
  Ki mint testvér símul kebleinkhez.

  Köztünk van a legnagyobb ellenség,
  A cudar, az áruló testvérek!
  S egy közűlök százakat ront el, mint
  A pohár bort az egy cseppnyi méreg.

  A halálos itéletet rájok!
  Százezerszer sujtson bár a hóhér,
  Bár a házak ablakán foly is be
  Az utcáról a kiáradó vér!

  Könnyü bánni külső elleninkkel,
  Ha kivesznek e belső bitangok…
  Félre most, lant… futok a toronyba,
  Megkondítom azt a vészharangot!

  Pest, 1848. augusztu