Details

Világ-Panoráma, Cey-Bert Róbert – 2014.08.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 hozzászólás

 • Gabor Balazs 6 évvel ago

  Hát igen. Még mindig nyomasztó súllyal nehezedik ránk a több száz éves hazugságok és hamisítások terhe. Képtelenek vagyunk szem előtt tartani hogy nem használhatunk ránk erőltetett történelmi adatokat mert a legnagyobb többsége hamisítvány.
  A jelek és a konkrét bizonyítékok semmiféle romai keresztény térítésre nem utalnak.
  A Magyar király, apostol király. Tehát Őt a romai pápa nem terítheti, hiszen felette áll. De nem is volt szükség segítségre a keresztényi hit megértéséhez hiszen a kereszt már ott volt a nyakukban.
  A Szent Korona nem romai katolikus ereklye, viszont keresztény. Tehát a Magyar kereszténység nem azonos az ótestamentumra épülő romai kereszténységgel. Mind ezt meg is tudták tartani a Magyar királyok mindaddig, amíg idegen érdekek be nem épültek a királyi és nemesi családok közé. A jelek szerint ekkor volt képes a romai katolikus egyház erőszakos változtatásra Magyarországon. Feltűnő hogy a Tatár is Török is csak Magyarországig jutott. Tudom hogy szépnek hangzik hogy mi voltunk képesek megállítani őket, de esetleg közelebb kerülhetünk a megértéshez ha azt feltételezzük hogy nem is akartak tovább menni, ez volt a végcél. Szántai Lajos bizonyítékokat is talált hogy a romai egyház szövetkezett a Tatárral is meg a Törökkel is. Hogy is van ez ? A Romai Katolikus Egyház szövetkezik a pogányokkal egy keresztény ország ellen ? Vagy talán arról van szó hogy ez a kereszténység nem azonos azzal a kereszténységgel ?
  Én úgy gondolom hogy addig amíg nincs tisztázva a történelem, nem szabad ítélkezni . Nem túl bölcs dolog elítélni Koppányt vagy Istvánt és néhány év múlva bebizonyosodik hogy hamis adatok alapján ítélkeztünk. Az elmúlt néhány száz év történelmünk nagy része hamisítvány. Akik ma írják, ők sem forintban kapjak a fizetésüket. Vagy nem magyarok ők, vagy megalkudtak. Őket csak emlékeztetném arra amit Jézus mondott . „ Két urat nem szolgálhatsz” Tehát ezt a történelmi anyagot vagy nagyon óvatosan kell kezelni vagy ki kell hagyni és belekapaszkodni abba ami biztos.
  Ez nem más mint a Szent Koronánk. Más szóval, a mi VEZETŐ ALAPELV-ünk, ezt kell megértenünk és követnünk. Ha nincs vezér “ király “ Ő a mi vezérünk.
  A Magyar konok, makacs, büszke senkit nem ismer el maga fölött csak az Istent a szeretetet és az igazságot. Ezt vették el,ezt kell visszaszereznünk.

  ( Sajnos a mellékelt képek hiányoznak, pedig nagyon fontos lenne. Ha kaphatnék egy e-mail cimet szivesen elküdeném. Tisztelettel Balázs Gábor )

  Mit üzen a Szent Korona ?

  Úgy tűnik egy lehetséges (Talán az egyetlen) megoldás a Magyarok kezében van ami ebben a kétségbeejtő politikai,erkölcsi és gazdasági helyzetből kivezethetné az emberiséget .
  A jelek mindenképpen arra utalnak hogy nekünk van egy ősi kötelességünk egy ősi tudás amit meg kell őrizni és tovább adni . Hogy mi ez a feladat ez sajnos egyre homályosabbá válik. Ezért teljesen értelmetlen önmagunkat okolni, hiszen jól látható hogy az elmúlt „500 évben” ( ki tudja hány ezer éve ? ) idegen erők rengeteg energiát fordítanak a Magyar történelem meghamisítására. Ugyanezt teszik a többi nép történelmével is de valahogy minket különösen megtisztelnek segítőkészségükkel történelmünk kutatása során. Tehát ki tudja mióta dolgoznak azon hogy elfelejtessék velünk azt a feladatot amit meg kellene őriznünk. Valójában szinte csoda hogy még ma is magyarul beszélünk.
  Ma már az emberek tömegei élnek szinte az egyik napról a másikra. Mindenből elegük van, elegük van a politikából, már senkinek nem tudnak hinni. Ami a nagyobb baj az az, hogy a megélhetésért való küzdelemben a „becsület” megszűnt. Ha valaki erre hivatkozik, minden irányból zúdul rá a megvető kérdés. Hol élsz te ? Becsület ? Lelkiismeret ?

  Visszatérve a Szent Koronánkra, sokan érzik és próbálják is felhívni a figyelmet arra hogy a megoldást itt kell keresni. Már nagyon sok adat, bizonyíték került napvilágra amik azt jelzik hogy nem mindennapi üzenetet hordoz . Nem csak nekünk Magyaroknak hanem az egész emberiségnek. Ha ezt már tudjuk akkor azt is tudomásul kell vennünk hogy itt nem a magyarság felemelkedéséről van csupán szó hanem ennél sokkal többről. Ha ezt megértjük ma, csak is akkor leszünk méltók a Szent Korona nemzetének nevezni magunkat. Valahol olvastam hogy arra a kérdésre hogy ki a magyar ? Egy király így válaszolt „ Magyarnak nem lehet születni. – Magyarrá kell válni. ”
  Ezen hosszasan elgondolkoztam, akkor értettem meg hogy ha arra törekszem hogy bizonyítékokat találjak arra hogy a magyar különb más népektől, már ezzel elvesztettem azt ami a Magyart Magyarrá teszi. A Magyar tudja , nem hiszi, hanem tudja hogy mindenki EGY. Nagyon valószínű hogy a korona tanács legtöbb tagja meg is tapasztalta ezt. A király mindenképpen. Valószínű a koronázásnak ez volt az egyik feladata.
  Nekünk ennél sokkal többre kell törekednünk,a világgal kell megértetni hogy mindenki “Enki” . Hmmm…. ki is volt Enki ? A Sumer mitológiában Teremtő Isten. Imádom a Magyar nyelvet. Vagy-ok, Mind-Enki. Mintha csak az egyik erősítené a másikat.
  Ahhoz viszont hogy másoknak segíteni tudjunk előbb ezt nekünk magunknak kell megérteni.
  Most a legnagyobb problémát az okozza, hogy képtelenek vagyunk összefogni. Nincs egy alkalmas vezető, akire hallgatnának az emberek. Nem is csoda, hiszen már senkinek nem merünk hinni. Generációk óta becsapnak minket.

  Sajnos még mindig kevesen látják be hogy az ilyen esetekre készült a Szent Korona alkotmánya. Ha nincs vezér akkor a Korona a vezér. Őt kell követnünk, a VEZETŐ ALAPELVET. Isten törvényeit. Ezek változatlanok az idők kezdete óta. Ezeket Isten teremtette. Ugyanolyan ELŐ minőség mint maga a Teremtő.

  Néhány adat amiket ismerünk a Szent Koronáról.
  Tudjuk hogy a király felett álló élő minőség ami megsérthetetlen isteni törvényeket hordoz magában ezeket még a király is köteles betartani hiszen ő csak a földi megbízottja annak a törvénynek .
  Tudjuk hogy olyan keresztény üzenetet tartalmaz ami eltér a romai kereszténységtől és mégis Jézus alakját főszereplőként ábrázolja. Jézus annyira fontos szereplő hogy a megkoronázott király a Jézus apostola címmel ruházódik fel. Mégsem romai kereszténységet képviseli. Hogy lehet ez ? Ebbe nem merülök bele, Pap Gábor nagyon jól elmagyarázza könyveiben és előadásaiban.
  A formája egyértelműen az úgy nevezett pogány kereszt, amit a mai főbb áramlatú vallások tűzzel vassal irtottak több száz évig.
  Tehát a korona egy sokkal ősibb kereszténység hordozója ami mesze visszanyúlik az
  a zsidó vallás kialakulása előtti időkre.
  A korona készítői egy tökéletes formán a legfontosabb tudnivalót ábrázolták az utókornak. A készítési idejének pontos meghatározását különböző érdekek akadályozzák. De igazából nekünk az üzenet a fontos, ami elég jól érthető annak ellenére hogy egyértelmű változtatásokkal próbálták megváltoztatni az üzenetet és a lehetséges működését. Ez nem más, mint a földre született lélek célja és feladata itt a földön, tanulás, tisztulás és végül a fény felszabadítása. A krisztus tudat megértése és végül a krisztussá válás. A Magyar király nem hitte hanem tudta hogy mi a feladata az embernek a földön.

  A korona formája egyértelmű, felülnézetből az úgynevezett pogány kereszt. Ennek ellenére a hivatalos vonal görcsösen ragaszkodik ahhoz hogy két független részből lett összeszerelve ami ráadásul nem is egy helyen készült. Az indokok nevetségesek.

  A pogánykereszt a legrégebbi vallási jelek egyike.
  A forma kialakulásának a kiinduló forrása a kereszt középén levő pont. Aki ismeri a kereszt jelentését pontosan be tudja azonosítani a világ keletkezésének történetével.
  Mi volt először ? Az ige. Az Isten kijelentette hogy legyen. Tehát a hang kellet hogy legyen az első. És ezt követte a fény.
  Úgy tűnik azok az ősök ezt tudták több ezer sőt több tízezer évvel ezelőtt.
  Néhány példa.

  50 ezer éves kereszt
  A körbe foglalt kereszt már korai időkben megjelenik a Kárpát-medencében. Eddig megtalált legrégebbi lelet egy megközelítőleg 50 ezer éves nummulit amuletten található a tatai őstelepről.

  A Somogy megyei aranykincs korongja. Sumerian cross in a circle (Sumér Körkereszt)
  Dél Afrikában úgy nevezik hogy Mabona – Fény Úr

  Fény Ura. Talán megegyezik a mi Világ Űr szavunkkal. ( Világ Úr)

  A tudomány rohamos fejlődése lehetővé teszi, hogy olyan mélyre hatoljanak a dolgok mögé, amire eddig nem volt lehetőség. ( Gondoljuk mi. Akkor hogy tervezték meg a koronát? )
  Újabb és újabb kutatási eredmények megdöbbentő értelmet adnak az ősi üzeneteknek, jeleknek, mondáknak.
  Egy ilyen talán minket is segít, hogy kiegészítsük az üzenetet, amit a korona hordoz. Egy u.n. cymascope segítségével amit Johne Reid és Dr Hans Jenny fejlesztett ki. Három dimenziós felvételeket voltak képesek készíteni a hanghullámokról. Az egyik felismerés az volt, hogy a hullámok úgy terjednek mint egy buborék és különböző formákat ábrázolnak.
  Egy megdöbbentő felismerés akkor következett amikor az egyik hang a számunkra jól ismert u. n. pogány kereszt formáját vette fel.
  A kísérletet ha ugyanezzel a frekvenciájú hanggal ismétlik mindig ezt a képet adja.
  Hogy menyire pontosan ismerték ezt a korona készítői a következő ábra bizonyítja.

  1. ábra 2. ábra 3. ábra
  Ez a két felvétel felülnézetből készült a hanghullámról. A 3. ábrán jól látható hogy a korona tökéletesen illeszkedik.

  3. ábra 4. ábra 5. ábra
  Ezek a képek 3–as ábrán látható felvétel felül nézetből és a 4-ábrán a félbevágott buborék, oldalnézetből. Jól látható hogy a hang úgy terjed mint egy buborék. Ez viszont újabb meglepetést rejteget ugyanis oldalnézetből is pontosan beleillik a korona .
  Újabb bizonyíték hogy az őseink sokkal többet tudtak mint amit a legmerészebb becslések szerint is feltételeztünk.
  Talán ahhoz is hozzásegít, hogy a hivatalos történelem képviselői is kénytelenek lesznek beismerni, hogy a korona eredetileg így lett tervezve és soha nem volt két független különálló test.

  ———————————————————————————————-

  Élő Minőség és a Vezető Alapelv

  A magyar olvasó aki valamennyire érdeklődik a Szent Korona és a magyarság történelmével valószínű fel fog figyelni néhány megdöbbentő hasonlatosságra abból az idézetből amit szó szerint fogok idézni az amerikai író Baird T. Spalding A TÁVOL-KELETI MESTEREK ÉLETE ÉS TANÍTÁSA c. könyvéből.
  Ő 1894-ben részt vett egy amerikai kutatokból álló expedícióban Ázsiában, India, Kína, Tibet, Perzsia. Ott megismerkedett egy emberrel akit ő mesternek nevezett. Ez az ember egy olyan világot mutatott be az expedíciónak ami mesze a Védák előtti időkkel ismertette meg őket. Ez a mester és társai semmiféle vallási felekezethez nem tartoztak. Az ő tudásuk sokkal ősibb és mélyebb volt bármely ma elő hitrendszernél.

  Az iró előszava

  Most, hogy “A Távol-Keleti Mesterek Tanítása” a közönségnek be lesz mutatva, előzőleg mondani akarom, hogy 1894-ben részt vettem egy kutató expedícióban a Távol-keleten. Tartózkodásunk alatt azokban az országokban, – három és fél évig, – érintkezésbe kerültünk a Himalája hegység nagy mestereivel, akik ott segédkeztek nekünk jegyzetek és felíratok lefordításával. Ez a segítség jelentős mértékben megkönnyebbítette a vizsgálatunkat. A Mesterek megengedték nekünk, hogy mindennapi életüket nagyon közelről megfigyeljük, így képesek voltunk munkában látni a nagy Törvényt, úgy ahogyan ők azt betartják. A mestereknél szerzett élményeinkről készített jegyzetek és kéziratok mind megmaradtak. Én a világot akkor még nem tartottam érettnek erre az üzenetre. Független tagja voltam az expedíciónak és csak később hoztam nyilvánosságra jegyzeteimet “A Távol-Keleti Mesterek” címe alatt, miközben az olvasóra hagytam, hogy azok tanításának igazságát elfogadja vagy elutasítsa. Ez a könyv az a Távol-keleti expedíciónk tapasztalatait adja elő a Mesterekkel kapcsolatban és tartalmazza azok leckéit, melyeket az ő engedélyükkel, gyorsírással feljegyeztünk. A Mesterek elfogadják, hogy Buddha mutatja az utat a Fény felé, de világosan az előtérbe helyezik, hogy Krisztus a Fény, vagy inkább az öntudat egy állapota, amire mindannyian törekszünk,
  – azaz a Krisztus-tudatra.

  Amerikai kutató csoportról van szó ezért kizárhatjuk hogy az író bármit is tudhatott a Magyar Szent Korona alkotmányról .

  Különböző helyeken különböző jegyzeteket mutattak nekik, ezekből fogok idézni.

  Tehát így szól néhány idézet.

  Siddhanta a legrégibb a csillagászatról ismert könyvek közt. A jegyzetek szerint 35000 éves, és az első Vedak 45000 évre kelteznek vissza. A barátaink szerint ezek a jegyzetek nem mind eredetiek, némelyek az eredetiről lettek másolva és ide lettek szállítva őrizetbe. Mondják azonban, hogy ugyanazokról a feljegyzésekről lettek lemásolva, amelyekből a Babilóniai jegyzetek lettek átvéve. És azt is állítják, hogy az eredetiek, amelyekről ezek másolva lettek az eredeti Atlantiszi és Oziriszi

  ———————————————————–

  Egy templomban nagyon sok agyagtáblát mutattak nekünk
  Ezek a táblák jól voltak zománcozva és sötét, vörös-barna színük volt. Némelyek harmincötször hatvan centiméter nagyságúak voltak, körülbelül öt centiméter vastag és négy és fél kiló volt a súlyuk.
  “Ezeken a kőtáblákon írva van, hogy Istent a vezető Alapelvnek nevezték – Fej, Gondolkodás. És az olyan jellel lett jelképezve, mint a ti M betűtök, aminek Mu (angol Mooh) volt a neve, az a ti nyelvetekre lefordítva annyit jelent, mint vezető vagy építő. Ez a vezető Alapelv mindenki fölött állt és mindent irányított. Az első Lény, amit Ő teremtett a vezető Alapelv kifejezésének lett nevezve és alakban pontosan ugyan olyannak lett teremtve, mint a vezető Alapelv, mivel az alapelvnek nem volt más formája, mint a saját magáé, hogy önmagát kifejezze. Ez a vezető Alapelv által teremtett lény Maga az Alapelv külső oldala volt.

  Lehetséges magyarázat az Élő minőségre a Szent Koronában.

  Más agyagtáblákon ez volt olvasható.

  A jegyzetek, amelyeket előzőleg láttunk, ezeknek, a most előttünk lévőknek a másolatai voltak. Mind a két sorozat feljegyzés azt állítja, hogy ezek a városok több mint kétszázezer évvel ezelőtt lettek alapítva, és azt is állítják, hogy a lakosság egy magas fejlődési fokon állt, mivel azok többféle szépművészetet és kézimunkákat gyakoroltak és képesek voltak vasat és aranyat megmunkálni. Arany ott egy nagyon általános fém volt, annyira elterjedt, hogy ivópoharakat és lószerszámot készítettek belőle. Azt is mondják, hogy ezek az emberek feltétlen rendelkeztek, minden természeti valamint a saját Istenadta erejükkel. Valójában a legendák, ha azokat legendáknak nevezhetjük, amelyeket a feliratok említenek, nagyon hasonlítanak a Görög hitregékre. Ha a térképek megbízhatóak, akkor ez a birodalom kiterjedt Ázsia legnagyobb részére és a Földközi tenger mentén Európába, körülbelül odáig, ahol most Franciaország van. A legmagasabb hegy körülbelül 1800 méter volt a tengerszint fölött. Azt mondják, hogy ez egy nagy lapos ország volt, a Szülőföld egy gyarmata, nagyon termékeny és jól be volt telepítve. Mikor megtalálják e városoknak romjait, és azok fel lesznek tárva, kétség kívül a történelem egy nagyon értékes szakasza fog napfényre jutni, mivel az elbeszélések szerint, amelyeket a jegyzetek erről az országról adnak, a hét királyának uralkodása alatt, pompában és fényűzésben magasan felülmúlja a régi Egyiptomot. A királyok uralkodása előtt az országot még sokkal módosabbnak írják, mivel akkor a nép önmagát kormányozta, nem voltak háborúk se hűbéresek vagy rabszolgák. Tény az, hogy az első uralkodójuk neve „Vezető Alapelv” volt, és értelmesen ki van fejezve, hogy az ő lakóhelye az emberek között volt, és hogy az emberek szerették Őt, és szót fogadtak neki. A jegyzetekben áll, hogy az első uralkodóház első királya a Vezető Alapelvet megfosztotta uralmától és saját magát tette a trónusra.

  ————————————————————

  Ha bele gondolunk függetlenül attól hogy hiteles vagy nem ez a leírás
  a közös vonások egyértelműek. Élő minőség a Hét király, a Vezető Alapelv.

  Mivel mi pontosan tudjuk hogy egy király feletti isteni alaptörvény az igazságos boldog élet örök záloga, ezért nincs kizárva hogy ennek megőrzése volt a magyarság egyik feladata. Ha ez igaz akkor érthető hogy miért gyalázzák a történelmünket hogy miért próbálják a Szent korona üzenetet elrejteni. Nem valószínű hogy a nem értés az ok, (hiszen szakértői vélemények vannak a kezükben) ezek nagyon pontosan ismerik az igazi múltat.
  Aki a múltat birtokolja az kontrolálja a jövőt.

  Erre van szüksége az emberiségnek, egy olyan Vezető Alapelvre ami egy végső célt tűz ki és nem pedig 4 éves célokat jobbra balra ugrálva.

  Egy másik részben megemlítik, hogy ennek a birodalomnak a ma is elő egyik leszármazottjai az Ujgurok.

  B .G.

 • Buday Zsuzsa 6 évvel ago

  Kedves B. G.!
  Egy apró gondolat, ENKI kapcsán.
  Enki = Én ki = MindENKI
  Ha megfigyeljük Erdélyben élő testvéreinket, az é helyett e hangot használnak beszédjükben, különösen idősek. Plés helyett es