Details

Pap Gábor – judEU-cion módszerek az MTA-tól

Category:

Sorsunk alakítói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 Comment

  • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

    Pap Gábor értékes előadása rávilágít az igazságra, amely húsunkba vág, mert Nimród gyermekei vagyunk. A Bibliában számos ellenséges megnyilvánulás található Nimróddal, Árpáddal, a Palesztin honfoglalással kapcsolatosan, hogy ne is említsük Jézust. Stigmatikus jel, hogy Őseinket és eredetünket, vagy kigúnyolják, vagy tagadják. Stigma, hogy a magyarok rokon népeinek őstörténete során, mindig ellenségeink oldalán voltak megtalálhatók, így harcolt Jehova Nimróddal, így Babilon és Sumér pusztulásánál, ahol Dániel, a perzsáknak tett szolgálata fejében kapott kincsekből építhette fel Jeruzsálemet. Az egyiptomi kivonulás során ellopták a kölcsönkapott ünnepi arany felszereléseket és Mózes feladata volt, hogy elpusztítsa a Szfinxet, amit ők Baal Cefonként ismertek, ma már tudjuk, hogy a Szfinx eredeti neve HUN volt. Azt is tudjuk, hogy a Jósué héber honfoglalói pusztították el Szkítapolist, majd későb Dávid, a Hiero Solyma nevű ősi várost tette meg fővárossá.
    Ez az ősi, történelmi alap érthetővé teszi a finnugor hamisítást, mert a habsburg érdek egyezik a mai cionista, atlantista érdekkel, hogy elszakítsák ősi gyökereinket. A Károlyi féle patkány forradalom szabadkőműves puccs volt, Kóhn Béla és társainak hazaárulásáról ma sem történik feltáró kutatás, de ne felejthetem Rákosi Matyit se a hazaárulók sorából, aki közvetlenül felelős 1956-ért.
    L Simon László parlamenti megnyilvánulása leleplezi a valódi elkötelezettséget, amelyet én a zsidó pajzs néven nevezek, amely elszigetel bennünket rokonainktól és az igazságtól, lásd az Ujgúrok kitiltása, és az MTA elismerése, mint tudományos legfőbb fórumot, amely nem más, mint magyarfób gyülekezet, amely nem engedi megismerni igazi múltunkat. A hamisítás változatlan, így ünnepel a kormány a “koronázó városban” Székesfehérváron, ahol egyetlen, Árpád-házi királyt sem koronáztak és ez a parókanép a mai, nemzetközi támadások belső, 5. hadoszlopa.