dézzünk fel 2 könyvet, amelyek előrevetítették a jövőt! Európa térdre kényszerítését a menekültáradat által.

1997-ben megjelent Zbignew Brzezinski: „The Grand Chessboard. American Promacy And Its Geostrategic íimperatives” (A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai)

Ebben egyértelműen kifejti az író az anglo-amerikai politika lényegét, és világosan beszél Európa jövőjéről:

„A tény egyszerű és világos, Nyugat-Európának és messzemenőkig Közép-Európának, egy amerikai protektorátussá kell válnia, olyanoknak, akik hűbéres állapotukra és adófizetői kötelezettségükre maguktól és mindig emlékeznek.”  

Ismerős gondolat. Európa, mint az USA hűbérbirtokosa. Ez szerepelt a Kalergi tervben is, amikor megállapította, hogy a Pán-Európai Mozgalmat, melynek egyetlen célja egy ilyen „Új Világrend” létrehozása volt.

A lényeget Brzezinski a 48.oldalon fogalmazza meg: „ mivel a világ nagy részén nagy vágy él az emberekben az amerikai életstílus után, ezért ez kitűnő keretet és lehetőséget ad számunkra hatalmi törekvéseink indirekt és szinte észrevétlen megvalósításához és az USA hatalmi hegemóniájának biztosításához.”

2004-ben megjelent Thomas P.M. Barnett (Donald Rumsfeld USA volt védelmi miniszterének tanácsadója): „Blueprint for Action” (akcióterv) című könyve

Az író a geopolitika sakktábláján az Egyesült Államok hegemóniájának megőrzése és kiépítése céljából elengedhetetlennek tartott lépéseket, akciókat vázolja fel. Létre kell hozni és fenn kell tartani bizonyos folyamatokat, áramlásokat. Az első folyamat a bevándorló tömegek szabad áramlásának szükségessége.

Ez azért szükséges, mert ha ez a szabad ember áramlás megvalósul, akkor legalább évi másfél millió főből álló Európába áramló bevándorló tömeget fog eredményezni, és ez teljesen szétzilálja majd az európai nemzetállamokat.

Fontosnak tartja, hogy a keveredés úgy valósuljon meg, hogy általa egy olyan új népesség jöjjön létre, amelynek mesterségesen kialakított, kreol bőrű átlagembere maximum annyi értelemmel rendelkezzen, ami elegendő ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Az európai ember így a jövőben az értelemnek csak egy kis szikrájával fog rendelkezni, annyira együgyű lesz, hogy a politikai irányítással szemben semmiféle ellenállást nem tanúsít majd.

Egyértelműen ki is mondja, hogy a folyamatokat úgy kell alakítani, hogy Európát 90-es IQ alatti emberek népesítsék be.

Az ember áramlást ezért senkinek és semminek nem szabad akadályoznia. Azt írja, ha valaki mégis megtenné, akkor ezzel az Egyesült Államok alapvető érdekeit sértené és ezért az ilyen politika szószólóit egyszerűen el kell intézni, méghozzá amilyen gyorsan csak lehet. Szó szerint azt írja: „És ha erőszakkal lépnek fel a világrend ellen, akkor azt mondom: öljétek meg őket”

Blueprint for Action, 282 oldal

Nos.. ez zajlik most?

Jelenleg már 3 millió menekült jött be ismét Európába.. és 10 millióra számítanak még. 

De érkeznek Afrikából is .. tömegével.