2022 március 21-én a német Bundestag egészségügyi bizottságában a kötelező védőoltásokról volt szó. Ebből az alkalomból a „Kritikus bírák és ügyészek hálózata*” (KriSta/”Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte”) nyilatkozatot adott ki, melyben kijelentik, hogy a COVID-19 vakcinával tervezett kötelező védőoltás összeegyeztethetetlen az Alaptörvénnyel és a kötelező erejű nemzetközi joggal. Ez vonatkozik az általános kötelező védőoltásra, valamint a bizonyos népességcsoportokra korlátozott kötelező védőoltásra vagy a „készletezés” céljából történő kötelező védőoltásra.

Indoklásként a szerzők rámutatnak, hogy „az állam szándékosan öl embereket a kötelező védőoltásokkal”. Még ha ez az oltások összességéhez képest csak kis számban történik is, ez ellentétes az Alaptörvénnyel és az abban foglalt emberi méltóság garanciájával.

A „Netzwerk kritische Richter und Staatsanwälte” (Kritikus bírák és ügyészek hálózata) a Németországban tervezett kötelező védőoltásokról szóló robbanásveszélyes nyilatkozatot az alapvető jogok tömeges megsértésének tekinti.

Mivel legalábbis feltételes szándék állt fenn, gyilkossági kísérletről van szó. Ezen túlmenően a szerzők szerint a halálesetek nemcsak lehetségesnek, hanem statisztikailag biztosnak tekinthetők. Ráadásul a szereplők nem egyetlen személy, hanem a törvényhozás, illetve a szavazó képviselők, akiket az Alaptörvény szerint a „törvényesség és a rend” kötelez.

Azt a kérdést is felvetik, hogy vajon indokolt lehet-e emberek megölése más javak védelme érdekében? A kötelező védőoltás mellett szóló központi érv az, hogy az oltás megvédi a többi embert. A szerzők erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolnak, és hivatkoznak a német szövetségi alkotmánybíróság vonatkozó határozatára.

Ez azt állítja:

„Az ilyen bánásmód figyelmen kívül hagyja az érintett személyeket mint méltósággal és elidegeníthetetlen jogokkal rendelkező alanyokat.

Elidegeníthetetlen jogok.

 Azzal, hogy a gyilkosságukat eszközként használják mások megmentésére, ők
mások megmentése érdekében reifikálódnak, és egyúttal megfosztják őket jogaiktól, egyoldalúan az állam által, az áldozatokat, akik maguk is védelemre szorulnak, megfosztják jogaiktól.
A védelemre szoruló áldozatoktól megtagadják azt az értéket, amelyet az emberi lények önmagukért képviselnek.

A nyilatkozat szerint az emberi méltóság abszolút. Ezért a megöltek számát nem lehet összevonni azok számával, akiket a Covid-19 megmenthetett a haláltól. A kötelező védőoltás számos más alapvető jogot is sért, például a testi épséghez való jogot, a hit és lelkiismeret szabadságát, a szülők oktatáshoz való jogát és a foglalkozás szabadságát. 

Az oltás önvédelme sem jó érv a KriSta bírái és ügyészei számára: egyrészt mindenkinek joga van az önkárosításhoz, másrészt az érintetteknek nem lenne önvédelme, ha az oltás az életükbe kerülne. Az ENSZ Polgári Egyezségokmányának megsértése

A szerzők az emberi jogok európai egyezményének és a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának (ENSZ Polgári Egyezségokmány) megsértését is megállapítják. 

Az ENSZ Polgári Egyezségokmányának 7. cikke kimondja, hogy senkit sem lehet önkéntes beleegyezése nélkül tudományos vagy orvosi kísérleteknek alávetni. A résztvevőket nem lehet kényszer, nyomás, megtévesztés vagy ösztönzés semmilyen formájának kitenni. 

A szerzők egyébként a testi épséghez való joggal kapcsolatban az osztrák alkotmánybíróság elnökének, Christoph Grabenwarternek a publikációjára hivatkoznak. 

Az ENSZ-egyezségokmány az élethez való jogot is kimondja. Az állami gyilkossági cselekmények azonban ebben az összefüggésben nem igazolhatók, és sértik az élethez való jogot.

 

Forrás:

Richter/Staatsanwälte: „Staat tötet mit Impfpflicht vorsätzlich Menschen“