Details

Wass Albert verse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 Comment

 • NTK Horváth Sándor 6 évvel ago

  ÜNNEPI VÁRAKOZÁS*
  Áldott legyen, aki az Úr nevében jön –

  Mit kerestek jóemberek?
  Karácsony itt van köztetek –
  Tél közepén vár a Templom –
  Ajtaja most is sarkig tárva, szinte hallom,
  Így szól a Harang: jöjjön el mind, aki árva –
  Térj be Vándor egy halk fohászra –
  Lépjünk be reggel, vagy esthajnalon,
  Várhatunk együtt a betlehemi Jézuskára.

  Ó karácsony, hű szeretet –
  Csillognak a gyermekszemek:
  Kondul a harang, szól az ének –
  Áldás a Magyarok Istenének.

  Az öregek keresztet vetnek,
  A harangok szinte hívnak, integetnek
  Nagaszaki gyermek kezek –
  Gomba felhő lángviharban
  Ölelnének, – segítsetek!

  Visszatért az istenérzés,
  Emléke a fájó múltnak,
  Nem puszta szó a megidézés,
  Isten nélkül sok éven át,
  A világ nem ismerte Nimród királyt,
  Jézus királyt: Üres szívvel rosszra pártolt,
  Sokkra majmolt, az újvilági ifjúság.

  Vártuk egyre Betlehem csillagát,
  És most ELJÖTT végre –
  Szent, magyar Karácsony ünnepére –
  Gyújtsunk gyertyát,
  Mondjunk áldást,
  Énekel az egész világ –
  Aki gyengéd, gyermeki lény,
  Áldása lesz az ünnepi fény,
  Mert a hun-csillag ma útra kel-
  Boldogan énekel minden ember.
  Táncol a Hold, a Föld – s az ég:
  Megtörik az önzés szellemét –

  De csitt…
  Égig érnek a sóhajok,
  A bánatok hulláma csapkod,
  Szomorú napokon – Elaggott
  Betegek tördelik kezeiket, most,
  Annak is örülnek, ha az ünnep
  Égi jele tárja az elgyötört világot,
  Szomjas szemeik elé –

  Jöjj el Jézus-király a pünkösdi vigasszal,
  Mely előtte jár, éjjel és nappal,
  Mint szelíd őz, és a húsvéti bárány,
  Aki parti füzek alján oltaná szomját – tavasszal,
  Akit kín vallat, és bűnbakká tesz a világ,
  Ahol magát védi a hazugság
  Júdás stigmájával a kárhozat –

  Ki neveli fel a remény sólymait holnap,
  Ha korhad a test, és elvetél a lélek?
  Ha vérvirág nyílik a szív koszorúiban – oh élet!
  Feledhetjük-e a keresztfát?
  Az utolsó vacsorát?

  Ki vigasztalhat meg más?
  Mint akit gyertyafénnyel vár a világ –
  A szeretet és igazság üdvössége –
  Aki megbocsátást hoz a születés
  Betlehemi-ünnepére –

  Aki maga az út és az örök élet.