Sokan már régóta jósolták. Őket kinevették, összeesküvéselmélet-hívőnek bélyegezték. Aztán lőn 2020.
Beköszöntött egy más világ, ami egyik válságból a másikba csap át, az átlagember pedig néz és nem érti. Akinek csak egy kicsit is megvan a magához való esze, az látja, hogy valami nincs rendben. És nem csak azért mert SZAR a rendezés, hanem mert valami teljesen más bújuk meg a háttérben.

A klímaválság, a környezetszennyezés, a járványok, a háború, meteoritok és ezernyi ostoba, félelemkeltésre alapozott, de tudományosnak mondott fenyegetés, ami a nap 24 órájában ömlik a szennymédiából.

 

 

Ezekre hivatkoznak, mikor magyarázzák miért gyorsul az infláció, miért kell otthon maradnunk, miért fenyeget energiaválság, élelmiszerválság, miért nem utazhatunk, lehetne sorolni a gazdasági/pénzügyi összeomlásig a vonatkozásait és most már ott vagyunk hogy lassan tankolni sem tudunk, miközben a boltokban is ürülnek a polcok.

Mi ennek az egésznek a valós oka? Valóban a klíma? A Covid? A háború?

A 20. század civilizációnk legnagyobb és leggyorsabb fejlődését hozta. Ez egyetlen egy dolognak köszönhető: a kőolajnak. Soha ilyen gyors népességszaporulat nem volt a tanított(!) történelmünk folyamán. Az olcsó kőolaj által biztosított energiatöbblet hatására egy olyan túlméretes civilizáció épült fel, amilyen eddig még nem volt. 1960-ban csupán 3 milliárdan voltunk, nemsokára pedig elérjük a nyolcat.

A sok jó mellett azonban hozott valami mást is ez a világ: egy megerősödött világhatalmi elitet, amely olyan elképesztő gazdagságra és ezáltal olyan globális hatalomra tett szert, amilyet gyakorlatilag még senki sem tudott magáénak azelőtt. 

Az energia feletti uralom hatalmasabb, mint a pénzpiacok vagy a bankszektor feletti uralom. Ez mozgat mindent. A mai világunk a kőolajra épül. A kőolaj az alapja gyakorlatilag mindennek.

A fosszilis energia nem megújuló energia. A nevében is benne van, hogy véges készletek állnak rendelkezésre. A kőolajtermelést az egyes kutak esetében a Hubbert-modellel szokás ábrázolni. 

A kontinensek, lelőhelyek, régiók szintjén, de összességükben is alkalmazható ez a modell. A teória alapja, hogy egy megfelelően nagy területen az olajkitermelés egy harang alakú görbét fog követni, ha grafikusan ábrázoljuk egy koordináta-rendszerben. A modellt M. King Hubbert, a Shell Oil Kutatólaboratórium geofizikusa 1956-ban alkotta meg. 

Ha ezt a világ olajkitermelésének viszonylatában alkalmazzuk, akkor a maximális kitermelést nevezzük „olajhozam-csúcsnak”. Az olajhozam-csúcs eljövetelét a 20. század második felében elfogadott teória alapján a 21. század első évtizedére jósolták.

Nézzük még egyszer a dátumot: 1956. Innen az akkor már globális hatalmi befolyást elért elit olyan számokkal, adatokkal rendelkezett, amiből következtetni tudott arra, hogy hatalmi befolyását meddig tudja az adott lehetőségek által megtartani. Ha ezt a hatalmat továbbra is meg akarja tartani, akkor tennie kell valamit annak érdekében, hogy az irányítás a kezében maradjon. Nekiálltak tehát annak kidolgozásához, hogy ez hogyan valósítható meg.
1967-ben egy amerikai kutatócsoport kidolgozott egy tanulmányt, amit a „The Report from Iron Mountain” néven ismerünk. 

Ennek a tanulmánynak a célja, hogy megállapítsa, hogyan és milyen módszerrel tartható fent a regnáló hatalmi elit által gyakorolt hatalom a társadalom felett. Illetve, hogyan lehet azt globálisan egy kézből kormányozni. A tanulmány megállapítja, hogy bár az eddigi hatalomgyakorlás a háborúk segítségével zajlott, ez a 20. században már nem megvalósítható, hacsak nem egy globális nagy polgár-világháborúval.

„The Report from Iron Mountain”

A jelentés szerint 1963-ban egy 15 tagú testületet állítottak fel Special Study Group néven, hogy megvizsgálja, milyen problémák merülnének fel, ha az Egyesült Államok a tartós béke állapotába lépne . Az Iron Mountain nevű földalatti atombunkerben találkoztak (valamint más világméretű helyszíneken), és a következő két évben dolgoztak. A testület egyik tagja, ” John Doe „, egy közép-nyugati főiskola professzora úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza a jelentést.
Az erős lábjegyzetekkel ellátott jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a béke nem érdeke egy stabil társadalomnak, még ha a tartós békét „el is lehetne érni, az szinte bizonyosan nem szolgálná a társadalom legjobb érdekét annak elérése”. A háború a gazdaság része volt. Ezért a stabil gazdaság érdekében hadiállapotot kellett elképzelni. A csoport elmélete szerint a kormány nem létezne háború nélkül, a nemzetállamok pedig azért léteztek, hogy háborút folytassanak. A háború a kollektív agresszió elterelésének létfontosságú funkcióját töltötte be. „Hiteles helyettesítőket” és „vérárat” ajánlottak a háború gazdasági funkcióinak utánzásáért. A háború lehetséges kormánya által kidolgozott alternatívái közé tartoztak az idegen életformákról szóló jelentések, a rabszolgaság „eufemizált formájának” újbóli bevezetése, amely „a modern technológiával és politikai folyamatokkal összhangban van”, és – amely különösen ígéretesnek bizonyult a képlékeny tömegek figyelmének felkeltésében – a „környezet durva szennyezésének” veszélye.

 

A tanulmány készítői több lehetőséget számba véve megállapítják, hogy az emberiséget egy olyan veszélyhelyzettel kell szembesíteni, ami egy atomháborúhoz mérhető pusztításhoz hasonló. Egy olyan veszélyt kell kreálni, aminek a megoldása csak az emberiség engedelmességével valósítható meg. 

A tanulmány kimondja, hogy ennek a veszélynek nem kell valósnak lennie, csupán kellően hihetőnek ahhoz, hogy azt a tömegek széles köre elhiggye. Ehhez nélkülözhetetlen a tömegtájékoztatás, a média tömegbefolyásolási képessége. Több lehetőséget végig véve a környezetszennyezés elleni globális harc volt az, ami a legjobb eredménnyel kecsegtetett. Ez kézenfekvő volt, hiszen az egyébként is létező környezetszennyezést felnagyítva, azt valós tényekre alapozva lehet bemutatni az embereknek úgy, hogy a megtévesztést részben valós tényekkel lehet dokumentálni és bizonyítani. 

A cél tehát az volt, hogy felvázoljanak egy világpusztulást elővetítő folyamatot, ami az emberek olyan szintű megfélemlítésével jár, hogy azok egy világot uraló szervezettől vagy adott esetben egy világkormánytól várjanak segítséget. Pontosan ugyanúgy, ahogyan egy nagy háború estében is lenne. Egy olyan végzetszerű pusztulás forgatókönyvét kell vizionálni, ami az emberiség teljes engedelmességével kerülhető csak el.

 

Viták folytak a jelentés valódiságáról, egy azonban tény, a háború mindig jelen volt a mindennapokban és manapság a „háború pótló” elemek is sorra jelennek meg. 

Viták folytak a jelentés hitelességével kapcsolatban. Egy azonban tény, hogy az abban foglaltak megvalósulnak, vagyis a háborúk állandóan jelen vannak életünkben  és mostanra elkezdtek realizálódni a „háború potló” megoldások is. 

Az emberiség történetében – még ha az időszámításunk előtti korszakokat nem is vesszük figyelembe – tízezernél is több háborút tartanak nyilván. 

Innen már nem akarom sokáig húzni, mert hatalmas anyagmennyiség van arra vonatkozólag, hogy hogyan valósították meg az ENSZ-en keresztül a célkitűzéseiket, ahova gyakorlatilag ma jutottunk. Azon az ENSZ-en keresztül, amit a hatalmi elit hozott létre és kifejezetten azok céljait szolgálja. Az ENSZ a világtörténelem egyik legnagyobb átverése. Számos konferencia zajlott le ennek jegyében, amiben részt vettek az ENSZ által támogatott civil szervezetek, az úgynevezett NGO-k, azaz a szervezett magánhatalom intézményei.

1992-ben megalkották az Agenda 21 nevű tanulmányt, ami nem másról szól, mint arról hogy hogyan kell a környezetszennyezést és a klímaváltozást felhasználni ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági elit teljes teljhatalmat élvezzen az emberiség felett úgy, hogy a klímavédelemre való hivatkozással komolyan korlátozza a szabadságjogokat, a tulajdont, a szabad mozgást és ezzel azoknak a környezeti tartalékoknak (pl. fosszilis energiahordozóknak) a felhasználását, amik nem állnak végtelen mennyiségben az emberiség szolgálatában és amiknek a kimerülésével továbbra is fenntartató a pénzügyi és a gazdasági elit hatalomgyakorlása.

Ma eljutottunk oda, hogy napi szinten jönnek ki újabb és újabb klímajelentések, ami szerint ha nem cselekszünk, akkor „rá sem fogunk ismerni a bolygónkra”.

A klímához betársult a Covid, ami ugye szerintük összefüggésben van az ember természetre gyakorolt hatásával, ami persze összefügg a klímával és mindennel is, aminek az okai természetesen mi magunk vagyunk.

Szóval forgatókönyv szerint zajlik minden. Évtizedek óta.

Nagyon kevesen vannak tisztában azzal, hogy mint az ENSZ mögött, mint a megannyi környezetvédő szervezet mögött a világ leggazdagabb emberei állnak. Ők pénzelnek mindent, hogy elhitessék velünk, hogy hatalmas a probléma és láttassák ezeken a szervezeteken keresztül azt a harcot, amit azok vívnak a környezetvédelem érdekében.

Simán felhasználnak ilyen tizenéves gyerekeket a céljaik érdekében. Gréta, aki már az öngyilkosságot is fontolgatta (a színház részeként), hogy az általa kibocsájtott CO2 mennyiségével is csökkentse a bolygó terhelését. Gyakorlatilag ezt várják el mindenkitől. A teljes engedelmességet.

s

Az üzenet az, hogy ha egy gyerek képes az életét adni, akkor te legyél képes lerakni az autódat, legyél képes lejjebb adni az életmódodból, a fogyasztási szokásaidból. Ha nem, akkor majd elpusztulsz.

Csak mondom, hogy 1992-ben a Riói Deklarációt gyakorlatilag minden ország aláírta. Ez az alapja az eljövendő világkormánynak, amit a klímakatasztrófa okán fognak létrehozni az ENSZ égisze alatt és amivel teljesen megváltozik az életünk, hiszen ezek a ratifikációk már nem abból indulnak ki, hogy minden ember szabadnak születik, hogy minden egyes embert emberi jogok és politikai szabadságjogok illetnek meg. Itt ezekről szó sinc

Készültek tanulmányok az olajtartalékok felmérésére. A két legismertebb és legjobb a német hadsereg által készíttetett „Bundeswehr Peak Oil” és az ausztrál kormány által készíttetett „BITRE-117” nevű több száz oldalas, eredetileg titkosított iratok voltak. Ezek a Hubbert modell igazát erősítették meg.

Szóval hidd el, nem fogják neked bevallani, hogy az olaj véges és el fog fogyni.

Ezt sosem fogják nyíltan és nyilvánosan beismerni. Persze beszélni beszélnek róla szépen csendben már évtizedek óta. Csak ezt senki sem akarja meghallani.

Nem fogják neked és még pár milliárdnak azt mondani, hogy bocs, de akkor holnap ki kéne szállni az autódból, mert nincs több üzemanyag. Azzal olyan káoszt generálnának, ami a hatalmukat veszélyeztetné, hiszen az eszkalálódott helyzetet nem tudnák kezelni.

Természetesen van még kőolajtartalék, de azt nem arra szánják, hogy elautózzuk, elutazzuk vagy hogy szaporodjunk. Mivel a kőolaj sok olyan iparágnak az alapja, mint a vegyipar, élelmiszeripar, stb., ezért a meglévő készleteket ezekre a célokra fogják felhasználni. A GREAT RESET, az Agenda21 és 30, azaz a fenntartható fejlődés programjai a természetet az ember fölé helyezik. Minden szempontból. Innen pedig eltűnnek az ember veleszületett jogai.

Erről szól minden. Persze okot kell szolgáltatni és azt meg is teszik, hogy legyen mit okolnunk. A klíma, a Covid, a háború. A többség csak ezt látja és itt keresi az okokat. De ez csak a színház. Ezt hivatottak segíteni az olyan PsyOp szervezetek is, mint a jól ismert „Q” és „Qanon”, amik évek óta tolják a dezinformációt az alternatív és szociális médiákban, amivel emberek millióit vezetik és tévesztik meg napi szinten, hiú reményt adva azoknak, akik azt hiszik, hogy valaki majd megmenti az egész világot.


Forras: Uncut News Hungary