dézzünk fel 2 könyvet, amelyek előrevetítették a jövőt! Európa térdre kényszerítését a menekültáradat által. 1997-ben megjelent Zbignew Brzezinski: „The Grand Chessboard. American Promacy And Its Geostrategic íimperatives” (A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai) Ebben egyértelműen kifejti az író az anglo-amerikai politika lényegét, és világosan beszél Európa jövőjéről: „A tény egyszerű és világos, Nyugat-Európának