Bene Gábor – Szeleczki Antal – Paraszt Stúdió Szeged